ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 053 - 584702 แฟกส์ 053-584850

ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

1

              เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนพร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบให้การต้อนรับนางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดฝาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และนายรุ่งโรจน์ ไวปัญญา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดลำปาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เนื่องในวาระมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

อ่านข่าว

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.7/60
นัดฟังคำสั่ง/คำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.10/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.12/60
นัดพร้อม/ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ