หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
 1. ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่
 2. ที่ ๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายปฏิบัติหน้าที่ ก.ค. - ก.ย.๕๙
 3. ที่ ๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙
 4. ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ กรกฏาคม- กันยายน ๒๕๖๐
 5. ที่ ๑๐๓/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
 6. ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐
 7. ที่ ๖๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ ตุลาคม ๒๕๖๐
 8. ที่ ๘๖/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐
 9. ที่ ๑๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
 10. ที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
 11. ที่ ๔๕/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฏหมายมาปฏิบัติหน้าที่ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑
เอกสารอื่นๆ
จุลสาร
 1. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๙
 2. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑
 3. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๖
 4. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑๐
 5. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๙
 6. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒
 7. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๘
 8. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๗
 9. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๐
 10. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๑
 11. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนธันวาคม(ต้นเดือน) พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑๐
 12. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๕
 13. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๓
 14. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔
 15. จุลสารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประจำต้นเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

               เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖1 เวลา 14.30 น. นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “สืบสานตามรอยพ่อ” สำหรับเส้นทางการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดลำพูนนั้น ปั่นไปตามเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ผ่านจุดสำคัญ อาทิ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, วัดมหาวัน, วัดจามเทวี, วัดก่อม่วง, วัดป่าเห็ว, วัดต้นผึ้ง, วัดสวนดอก, ถึงประตูช้างสีเลี้ยวขวาเรียบคูเมือง เข้าจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
อ่านข่าว