ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 053 - 584702 แฟกส์ 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

38

                  เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับชาติ วันสตรีไทย ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.84/59
รายงานตัวม.132 (ล.1)
ห้องพิจารณาที่ -
ตจ.34/60
ครบผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.63/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)