ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 053 - 584702 แฟกส์ 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ