ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๐
              เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน       และครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จัดกิจกรรม  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ