ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
               เมื่อระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมกันทำดอกดารารัตน์(ดอกไม้จันทน์) รวมทั้งสิ้น จำนวน 700 ดอก ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน และเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ได้มอบ ดอกดารารัตน์ จำนวน 700 ดอก ให้กับนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป


เอกสารแนบ