ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้ประนีประนอม และคณะเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีที่ปรึกษากฎหมาย ทนายขอแรงคดีครอบครัว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ