ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับชาติ วันสตรีไทย ประจำปี 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับชาติ วันสตรีไทย ประจำปี 2560
                  เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60 นางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัญเชิญ วงศ์มณีรุ่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นระดับชาติ วันสตรีไทย ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน


เอกสารแนบ