ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
               เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน นำโดยนางสาวศศิธร พงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและ
ลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
โดยมีกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day และกิจกรรมปลูก – ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนหลังใหม่ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  


เอกสารแนบ