ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


             ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


เอกสารแนบ