ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ## เบอร์โทรศัพท์หลัก 053-584705 แฟกซ์ (อัตโนมัติ) 053-584850 E-mail : lpnjc@coj.go.th

ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำแหน่งนิติกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


            ประกาศสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน
บังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำแหน่งนิติกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ